Doç. Dr. Ufuk Cebeci 

İTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ